Bí ẩn bên trong ngôi làng cấm cửa đàn ông

Umoja là ngôi làng đặc biệt với cư dân chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em. Ở đây, đàn ông bị cấm cửa. Nếu cố tình thâm nhập vào lãnh thổ của làng, đàn ông sẽ bị 'đánh hội đồng'. Tuy đàn ông không được phép có mặt trong cộng đồng, nhưng điều đặc biệt là Umoja vẫn có rất nhiều trẻ con...

Video: Lottie Gross, Broadly, NTV Kenya