Bí ẩn xác ướp 2.000 tuổi bị cắt làm đôi, biến thành da thuộc ở nước Anh

Nếu như các xác ướp được tìm thấy đa phần đều ở tình trạng khô quắt, thì xác ướp 2.000 năm tuổi này có ở trạng thái căng hơn và toàn bộ phần thịt, da biến thành hợp chất dạng da thuộc. Điều gì đã làm nên điều kỳ lạ này?

Q.N (Theo Smithsonian Channel )