Bị cặp cầy Mangut bao vây, rắn hổ mang dùng 'tuyệt kỹ' mới thoát chết

Rắn hổ mang dễ dàng mất mạng khi đối đầu với cầy mangut, “khắc tinh” của các loài rắn độc.
Nguồn Video Youtube