Bị chủ nhà cầm roi đuổi, tên trộm đang leo rào cắm đầu bỏ chạy

Tên trộm đang trèo qua rào để vào nhà lấy trộm đồ thì bị chủ nhà phát hiện, cầm roi vừa đuổi đánh vừa hô hoán…

Video: FB TTPCTP