Bị hỏi thăm khi đang ‘hành nghề’, 4 tên trộm kéo lê cảnh sát hàng chục mét

Bị phát hiện khi đang trộm cọc sạc xe điện trong khu dân cư, nhóm đối tượng bất ngờ bỏ chạy, kéo lê cảnh sát hàng chục mét...

Nguồn: Newsflare