Bí mật ít biết về những ngôi nhà trình tường ở xứ Lạng

Nhà trình tường của đồng bào dân tộc Nùng, Tày (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) được làm hoàn toàn bằng đất nện dày, không có bất cứ cột hay cọc làm trụ nhưng tồn tại hàng chục năm.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức