Bí quyết của thủ khoa tổ hợp Khoa học Tự nhiên kỳ thi THPT 2021

Đạt 57 điểm, bạn Trần Nguyễn Quốc Việt đã trở thành thủ khoa của tỉnh Bình Dương và là thủ khoa tổ hợp Khoa học Tự nhiên kỳ thi THPT 2021.

Kỳ Anh - Hồng Hạnh