Biên tập, dựng: Châm Phạm

Kỹ thuật - Quay phim: Xuân Quý, Tuấn Đinh, Duy Tiến, Xuân Phúc
 

 Bạn có thắc mắc về những dự án, sản phẩm âm nhạc của sao?

 Bạn muốn biết thần tượng của mình hàng ngày làm gì, đi đâu, thích ăn gì, ngủ lúc mấy giờ...?

 ZIK ZAK sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc đó.

 Hãy gửi câu hỏi của bạn cho ZIK ZAK theo địa chỉ: zikzak.vietnamnettv@gmail.com

"ZIK ZAK - Answer Any Questions"