Biến hầm chứa tên lửa hạt nhân thành hầm trú ẩn thảm họa, dịch bệnh

Sự kiện: Không gian Sống
Giới nhà giàu Mỹ đã tranh nhau mua hầm chứa đầu đạn hạt nhân được cải tạo thành chung cư xa hoa để tránh dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế hoặc chính trị, thảm hoạ hay tận thế.

Nguồn: Trend Central