Bình xăng xe máy bốc cháy tạo thành vệt lửa dài hàng chục mét trên đường

Nam thanh niên điều khiển xe máy độ chở theo bạn cố chen vào giữa xe tải và ô tô con nhưng bất ngờ té ngã, bình xăng phát nổ tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Nguồn: Itemfix