Thị trường trái phiếu DN hiện có nhiều lỗ hổng pháp lý. Tuy nhiên, cần thay đổi tư duy để phát triển theo hướng bền vững, chứ không phải khắc phục các lỗ hổng hiện nay.