Bịt mặt dội xăng đốt 3 ô tô

Hai kẻ bịt mặt dội xăng châm lửa đốt 3 chiếc ô tô cháy đùng đùng rồi tẩu thoát.

 

Nguồn: Newsflare