Bố càng nhiều tuổi càng dễ sinh con trai thông minh?

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Anh thuộc Đại học King, mới được đăng tải trên Tạp chí Translational Psychiatry, những người đàn ông càng nhiều tuổi càng dễ sinh con trai thông minh.


Theo VTC14