Bố nhanh tay đỡ con khỏi cú ngã đau đớn

Nhận ra con sắp ngã, ông bố người Trung Quốc đã nhanh chóng chạy lại đỡ kịp thời.
Nguồn Newsflare