Bộ sưu tập gần 70 chiếc quạt cổ siêu độc trị giá nửa tỷ đồng ở Hà Nội

Sau 4 năm sưu tập, anh Nguyễn Xuân Hà (Hà Đông, Hà Nội) đã có gần 70 chiếc quạt cổ, tuổi đời 50 đến 80 năm.

Linh Trang - Xuân Quý