Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại KCN Bắc Giang

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các KCN của Bắc Giang.

Đình Hiếu - Vũ Điệp- Kiên Trung