Bộ Y tế sẽ hỗ trợ Bắc Giang điều trị tại chỗ các ca bệnh Covid-19 nặng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bắc Giang, một đơn vị của Cục khám chữa bệnh sẽ ngay lập tức đặt tại tỉnh Bắc Giang.

Đình Hiếu - Vũ Điệp- Kiên Trung