Bốn tên cướp sốc vì đụng độ "cớm ngầm"

Bốn tên cướp tấn công một cửa hàng đã không ngờ đụng độ với cảnh sát mặc thường phục.
Theo LiveLeak