Bốn thanh niên cầm liềm xông vào nhà dân cướp điện thoại

Người đàn ông đang ngồi ở cửa nhà thì bất ngờ bị 4 thanh niên cầm theo liềm xông tới giật chiếc điện thoại trên tay….

Nguồn: Newsflare