BS pháp y kể chuyện giải phẫu thi thể bệnh nhân để hiểu rõ hơn về Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Việc khám nghiệm, giải phẫu thi thể các bệnh nhân qua đời vì Covid-19 đem đến cái nhìn chính xác hơn về bệnh, cũng như những kiến thức có thể hỗ trợ trong việc đưa ra các phác đồ điệu trị thích hợp hơn. Bác sĩ Liu Liang, Đại học Y Tongji đã chia sẻ quá trình thực hiện công việc này cũng như những rủi ro mà các bác sĩ pháp y phải đối mặt.

Q.N (Theo CCTV+)