Bức thư pháp 300 triệu USD của cố Chủ tịch TQ Mao Trạch Đông bị cắt làm đôi

Bức thư pháp của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trị giá 300 triệu USD, nhưng đã bị cắt làm đôi vì lý do không ngờ.

Q.N (Theo SCMP)