May mắn cú đớp của con cá sấu không làm ai bị thương nhưng các du khách được phen hoảng sợ.

VNN