Cá sấu tung đòn chí mạng, dìm chết báo săn dưới hồ nước

Đoạn video cho thấy tính chất khắc nghiệt của cuộc chiến sinh tồn trong thế giới tự nhiên.

Theo Kruger