Các nhà khoa học bất ngờ với 'tuổi thật' của Mặt Trăng

Dựa vào những mẫu đá thu thập được từ tàu Apollo 14, các nhà khoa học đã xác định tuổi thực của Mặt trăng là 4,51 tỉ năm.


Theo Discovery News