Các sinh vật ngoài hành tinh ăn gì để sống?

NASA vừa tìm thấy những bằng chứng thuyết phục nhất về nguồn thức ăn cho các sinh vật sống ngoài hành tinh trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ.


Video: Tech Insider