Cách kiểm tra chất lượng "siêu dị" khi đi siêu thị

Chàng trai kiểm tra chất lượng sản phẩm trong siêu thị bằng cách "siêu dị" khiến bạn gái "há hốc mồm".
Nguồn clip: Youtube