Cãi nhau việc dắt chó đi dạo, hai bố con đấu súng đến chết

Chỉ vì tranh cãi việc ai sẽ phải dắt chó đi dạo, 2 bố con tại thành phố Chicago, Mỹ lấy súng bắn nhau, người con 22 tuổi thiệt mạng còn người bố 43 tuổi bị trọng thương.


Theo VTC14