Cảm động cả gia tộc nguyện hiến xác cho y học ở Đồng Tháp

Cụ Dương Tự Tín ở Đồng Tháp là người đầu tiên trong gia tộc khởi đầu phong trào hiến xác phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học.

Đến nay, gia đình cụ đã có trên 50 người đăng ký tình nguyện hiến xác. Không chỉ gia đình cụ Tín, hiện nay, rất nhiều người không ngần ngại cam kết hiến tặng một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể của mình sau khi qua đời với ý nghĩ muốn cứu sống người khác hay phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học.

Theo VTC14