Cảm động ông cụ 91 tuổi đan hàng ngàn chiếc mũ len cho người vô gia cư

Một cụ già 91 tuổi không quản đau ốm, suốt 15 năm qua đã đan hàng ngàn chiếc mũ len cho những người vô gia cư. Không rõ tới nay ông đã đan được bao nhiêu chiếc mũ vì sau 8 ngàn chiếc, ông đã thôi không đếm nữa...
Theo NĐT