Cảm giác bay Không lực Một như Tổng thống Donald Trump

Không Lực Một (Air Force One) là chuyên cơ dành cho Tổng thống Mỹ, được ví von như một "Nhà Trắng trên không" với đầy đủ các phòng làm việc, phòng họp, phòng nghỉ và phòng cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Không Lực Một có thể tiếp nhiên liệu giữa không trung, nên mọi quãng đường xa gần đều là chuyện nhỏ. Hãy cùng trải nghiệm chuyến đi trên chuyên cơ đặc biệt này như một Tổng thống Mỹ với video trên đây.

Q.N (Video: Reuters, Tomatoes News, ABC News)