Camera quét QRCode tại 23 chốt kiểm dịch vào Hà Nội hoạt động như thế nào?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Mỗi chốt kiểm soát dịch ra vào thành phố Hà Nội được trang bị một camera quét QRCode để kiểm tra di biến động của công dân.

Đình Hiếu