Cận ảnh Taliban huấn luyện các tay súng thành lực lượng an ninh chính quy

Lực lượng Taliban đang nỗ lực đào tạo, chuyển đổi các tay súng của mình thành lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia.

Q.N (AP/SCMP)