Cận cảnh bữa ăn vội của các nghệ sĩ tập Táo quân 2018

Những hình ảnh cho thấy các nghệ sĩ khá vất vả, họ tranh thủ ăn và cũng tranh thủ tập.

Theo NLD