Cận Cảnh cho rắn hổ mang chúa uống nước

Cảnh tượng rắn hổ mang khát nước ngoan ngoãn uống nước từ tay cán bộ lâm nghiệp khiến người xem kinh ngạc.

Nguồn: RT