Cận cảnh cuốn hộ chiếu đầu tiên với tùy chọn giới tính "X" của Mỹ

Cựu binh Hải quân Dana Zzyym là người Mỹ đều tiên sở hữu cuốn hộ chiếu do Mỹ mới phát hành. Đây là cuốn hộ chiếu đầu tiên của nước Mỹ có tùy chọn giới tính “X”.

Q.N (Theo AP, Reuters)