Căn gác đầy củi bất ngờ đổ ập xuống người mẹ và con gái

Một căn gác chất đầy củi bất ngờ đổ sập xuống đầu một người phụ nữ đang rửa bát và cô con gái đang bưới tới giúp mẹ…

Nguồn: Newsflare