Càng nghe lời vợ, anh chồng càng bị mắng chỉ vì điều này

Nghe lời, chàng ‘ngố’ mua túi hàng hiệu tặng vợ, làm theo mọi điều vợ muốn nhưng vẫn bị mắng chỉ vì điều này…

Video: Youku