Cảnh tượng chưa từng có trong lễ hành hương lớn nhất thế giới thời Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19

Lễ hành hương lớn nhất thế giới năm 2020 đã bắt đầu, và có một cảnh tượng khác hẳn mọi năm, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Q.N (Theo Reuters, Ruptly)