Theo cập nhật của Bộ Giao thông vận tải, tính đến hết tháng 10, dự án cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2, năm 2021-2025 đã giải ngân được 33.200 tỉ đồng.