Cặp 'oan gia' Mâu Thủy, Hương Ly ôm nhau xóa nhòa mọi khoảng cách

Mâu Thủy và Hương Ly lần đầu tâm sự, giải tỏa mọi hiềm khích sau khi đồng hành gắn bó với nhau suốt 9 tập tại Vietnam Why Not.

Hào Phạm