Cầy Mangut hốt hoảng tháo chạy khi bị rắn chuột tung đòn hiểm

Đối với các loài rắn nói chung, cầy Mangut là một trong những kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên trận chiến dưới đây lại có kết thúc bất ngờ!
Nguồn Youtube