‘Cây táo nở hoa’ tập 27: Mẹ Phong tát con trai, hất nước vào mặt Châu

Trong “Cây táo nở hoa” tập 27, Phong đã đưa Châu đến thưa chuyện đám cưới với mẹ. Tuy nhiên, bà Thủy đã có những phản ứng và lời nói vô cùng gay gắt, đỉnh điểm bà đã tạt thẳng cốc nước vào mặt Châu, Phong vì một mực bảo vệ Châu mà bị mẹ cho một cái tát đứng hình. Bà Thủy thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Lê Thảo