‘Cây táo nở hoa’ tập 28: Báu ấm ức nhận liên tiếp 2 cái tát từ Châu và Ngọc

Trong “Cây táo nở hoa” tập 28, Báu bị hiểu nhầm việc cô gặp bà Thủy ở bệnh viện và đã nói ra những bí mật trong quá khứ của Châu khiến mối quan hệ của bà Thủy với Châu thêm căng thẳng. Báu liên tiếp bị Châu và Ngọc cho 2 cái bạt tai trời giáng. Cô vô cùng ấm ức vì không ai trong gia đình tin tưởng mình.

Lê Thảo