‘Cây táo nở hoa’ tập 5: Ngọc bắt tận tay mẹ và nhân tình trộm đồ

Tiếp diễn tập 4, Bà Bích – mẹ Ngọc đến đòi tiền phúng viếng, dò hỏi về gia sản mà ông Huân – bố của Ngọc để lại. Trước sự tráo trợn, Ngọc rút hết số tiền còn lại đưa cho bà Bích, cấm bà đừng xuất hiện.

Hà Phương