‘Cây táo nở hoa’ tập 6: Hạnh gay gắt yêu cầu Ngà và Báu dọn ra khỏi nhà

Sau 18 năm sống chung và chịu uất ức, Hạnh quyết định yêu cầu Báu và Ngà trong vòng một tháng phải dọn ra khỏi nhà.

Lê Thảo