Chân dài Hạ Vy: ‘Tôi từng tiếp rượu đại gia với giá 500-1.000 USD’

Gần 10 năm trở lại đây, luôn có thông tin khẳng định người mẫu Hạ Vy là “má mì” cầm đầu một đường dây người mẫu, chuyên phục vụ đại gia.
Theo Zing