Chỉ cần một vài DN nhỏ vỡ nợ trái phiếu, cũng có thể lây lan nỗi sợ hãi và khiến niềm tin dành cho thị trường này sụt giảm nghiêm trọng

Sự tăng trưởng “nóng” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 2 năm qua khiến nền kinh tế đối mặt với những rủi ro phát sinh cho giai đoạn 2024-2025, khi trái phiếu đến kỳ thanh toán. Chỉ cần một vài DN nhỏ vỡ nợ trái phiếu, cũng có thể lây lan nỗi sợ hãi và khiến niềm tin dành cho thị trường này sụt giảm nghiêm trọng. Điều đó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tín dụng trong nền kinh tế.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn