Chàng shipper có cách siêu lạ để thỏa ước mơ lái máy bay chiến đấu

Để thỏa ước mơ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu, một anh chàng shipper đã có cách thể hiện độc đáo.

Nguồn: Newsflare