Chàng trai chăn bò Việt Nam được hàng loạt sao quốc tế khen ngợi

YouTuber chăn bò Soytiet trở thành một hiện tượng mới nổi trên Tiktok, Youtube và Instagram ở Việt Nam.

Biên dựng: Quang Linh