Cháy lớn tại siêu thị ở Bắc Giang, từng ‘quả cầu lửa’ rơi xuống đường

Do siêu thị buôn bán quần áo và khóa bên ngoài nên chỉ trong vòng ít phút ngọn lửa đã lan rất nhanh.

Video: OFFB/Trần Mạnh Tiến